News

Events

Announcements

Doktora Tezlerini Savundular

Prof. Dr. Canan Aslan danışmanlığında yürütülen iki doktora tezi savunuldu. Merve Betur “Ortaöğretim Öğrencilerinin Söz Sanatlarına ve Söz Sanatları Öğretimine Yönelik Görüşleri” adlı tezini Kasım ayında savundu.   Tuğba Şentuna “Sanat Buluşmalarının Okuma Alışkanlığına Katkıları Konusundaki Öğrenci Görüşleri” adlı tezimi Ekim ayında savundu.